Diagnostika

  • Pro sledování objektu z dlouhodobého hlediska je výhodné provádět měření v pravidelných intervalech a výsledky jednotlivých měření pak porovnávat. U důležitých charakteristik objektu pak lze sledovat jejich trendy a následně usuzovat na celkový stav objektu, případně predikovat jeho vývoj.


Firma Preditest v technické praxi provádí zejména dva způsoby diagnostiky:

  • metoda AE: pro sledování vývoje defektů (trhlin) s možností detekce nových defektů
  • vibrodiagnostika: pro sledování stavu pohyblivých nebo uložených částí a soustrojí

Více informací naleznete v sekci:

  • Ke stažení

 

(untitled)